homepage  

   mk-Committees

Back
Phase 1
Labelling
Contracts
Blinding
Technology

Commissie Contracten

De commissie Contracten van het Clinical Supplies Forum
zal een geoptimaliseerde en gestandardiseerde template
opleveren voor Master Agreements en Quality Agreements
voor Contract Managers die een contract moeten afsluiten
met 3rd parties. Dit zullen we bereiken door bestaande best
practices en templates te bediscussieren en te verbeteren.
description       
[No items found.]